Polisutredningen pekar mot att gruppen, bestående av tolv ungdomar härstammande från Marocko men bofasta i Ripoll (Tarragona), under flera månader förberett en stor samordnad aktion. De hade hyrt en villa i Alcanar där de höll på att bygga bomberna, efter instruktioner som Daesh sprider till sina anhängare via Internet.

I villan fanns bland annat en stor mängd gasflaskor och hela byggnaden ödelades när en sprängladdning gick av okontrollerat. Två dagar efter explosionen har polisen funnit en andra kropp bland resterna,

Terroristerna hade för avsikt att detonera bomber i tre skåpbilar. Två av målen har identifierats av polisen och är dels La Sagrada Familia och dels Las Ramblas, det vill säga de turisttätaste områdena i Barcelona. Det tredje målet är ännu inte bekräftat men det kan ha rört sig om nöjeshamnen.

Explosionen omintetgjorde terroristernas planer och tvingade dem att improvisera en så kallad ”low cost-aktion”.