Expertsvar:2017-11-13 12:31:58

Det är fem års preskriptionstid som gäller även i Spanien. Det finns dock ett förslag om att förlänga det till tio år.
Mats Björkman/Sydkusten