Galiciska flickan Desirée Vila var elitgymnast och led 26 februari 2015 en olycka på en trapets. Trots svåra smärtor gjorde läkaren inga grundligare undersökningar, vilket enligt domstolen hade kunnat förebygga den trombos som tio dagar senare tvingade till amputationen av hennes högra underben.

Domen är unik i sitt slag i Spanien. Domstolen har i skadeståndet tagit i beaktning att Desirée Vila var en lovande gymnast och att hon förutom det fysiska handikappet för resten av livet även fått allvarliga psykologiska men.