Vid årsskiftet fanns 3,41 miljoner registrerade arbetslösa i Spanien, vilket var 290 193 färre än ett år tidigare. Det motsvarar en minskning med 7,84 procent och var femte året i rad som arbetslösheten sjönk, även om nedgången var något mindre än de två föregående åren.

Antalet inskrivna hos försäkringskassan steg å sin sida under 2017 med 611 146 personer, eller 3,42 procent. Det var den största ökningen sedan 2005 och innebar att det vid årsskiftet fanns sammanlagt 18,46 miljoner inskrivna hos Seguridad Social.

De underliggande siffrorna visar att antalet tecknade anställningskontrakt åter slog rekord 2017. Det registrerades sammanlagt 21,5 miljoner, av vilka mindre än två miljoner var fasta kontrakt. Hela 25 procent av anställningarna var för mindre än en vecka, vilket skylls att många arbetare i dagsläget sägs upp varje helg för att återanställas på måndagen.