PP är i minoritet i parlamentet men förslaget kunde stoppas i utskottet tack vare att representanterna för katalanska regeringspartiet PdeCat inte infann sig till omröstningen. Samtliga övriga partier hade stött förslaget från Podemos om att biskopssamfundet ska undergå statlig granskning, genom riksrevisionsverket Tribunal de Cuentas. Trots att kyrkan mottar cirka 250 miljoner euro om året i skattepengar behöver de inte redovisa hur pengarna brukas.

I självdeklarationen finns en ruta där man kan ange om man vill att 0,7 procent av den skatt man betalar ska gå till katolska kyrkan. Enligt Podemos har kyrkan fått 1,24 miljarder euro mellan 2010 och 2015 och partiet finner det skandalöst att biskopsämbetet inte behöver stå till svars för hur det brukar medlen.