Skolverket i Madrid granskar ett flertal anmälningar mot grundskolan Juan Pablo II, som lyfter offentliga bidrag. Den har bland annat eftermiddagskurser i syslöjd enbart för flickor och medan pojkarna får besöka Bernabéustadion på dagsutflykter står soppkök för hemlösa på flickornas agenda.

Juan Pablo II är en av sammanlagt tolv skolor i Madridprovinsen som tillämpar pojk- och flickklasser och skolan har varit i hetluften tidigare för radikala katolska ortodoxa principer