Marín uppges ha lidit av lång tids sjukdom. Han var en av förgrundsfigurerna för socialistpartiet PSOE, framför allt i relationerna med EU. Han ingick i den förhandlingsgrupp som möjliggjorde Spaniens inträde i EG 1986 och uppges även ha varit en av de främsta initiativtagarna till Erasmus-programmet.

Som talman i parlamentet fick han den otacksamma uppgiften att försöka medla under en av de mest infekterade perioderna och han valde självmant att lämna både posten och politiken i sin helhet 2008.

Hans porträtt i parlamentet som tidigare talman är till dags dato det enda fotografiet, då han valde en betydligt mer ekonomisk lösning än de kostsamma målerier som brukats av hans tidigare och efterföljande kollegor.