Regeringen skyller ifrån sig, efter stenhård kritik från både privatpersoner och trafikorganisationer som anklagar myndigheterna för dålig framförhållning och bristande reaktion när kaoset väl var ett faktum. Snöovädret var annonserat, men trots det fanns inte resurser för att hålla betalmotorvägen AP-6 norr om Madrid färdbar.

Kritiken riktas både mot regeringen, trafikverket och motorvägsföretaget. Direktören för trafikverket DGT Gregorio Serrano har tvingats be om ursäkt för att han inledningsvis klandrat dem som gav sig ut på vägarna. Serrano är pressad av avslöjandet att han befann sig i sin hemstad Sevilla när krisen pågick och han har redan tidigare varit inblandad i en skandal gällande sin tjänstebostad.

Näringsministern Íñigo de la Serna håller motorvägsbolaget ansvarigt för att inte ha haft acceptabel snöröjning och har meddelat att en utredning inletts som kan leda till att bolaget prickas. Snökaoset 7 januari är särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av den kritik som Partido Popular riktat mot den tidigare socialistregeringen när andra snöoväder ledde till trafikproblem. Då krävde bland annat Mariano Rajoy den dåvarande näringsministern Magdalena Álvarez avgång.