Sammanlagt 500 personer ska arbeta på en yta på 9 000 kvadratmeter som hyrts i skyskrapan Torre Glòries, tidigare känt som Torre Agbar. Företaget Competence Call Center, CCC har nyligen tecknat ett hyresavtal för åtta av våningarna i tornet. Det är ett företag som samarbetar med Facebook och som bland annat driver ett liknade kontor i Tyskland.

Kontorets huvudsyfte kommer att vara att filtrera falska nyheter som sprids på Facebook och som blivit föremål för stor kontrovers. Kontorslokalerna som övertagits var ursprungligen reserverade för att inhysa EU:s läkemedelsagentur, men sätet hamnade slutligen i Amsterdam.