I ett kort formellt brev meddelade Rajoy parlamentets arbetsutskott 15 juni att han avsäger sig sin nuvarande post som ledamot. Det sker exakt två veckor efter den misstroendeförklaring som satte punkt för hans regering. Rajoy uppges även ha ansökt om att få återgå till sin tjänstepost som fastighetsnotarie, som han hade i Santa Pola (Alicante) innan han fick tjänstledigt för att ägna sig heltid åt politiken.

Det är oklart om Rajoy har för avsikt att som tidigare regeringschef ingå i det statliga konsultrådet, där han skulle behålla sin särskilda juridiska status. Om inte, förlorar han detta beskydd och kan då i praktiken åtalas på tingsrättsnivå för eventuella korruptionsskandaler som någon kan vilja tillskriva honom.