Kliniken ligger i Centro Plaza och gör i grunden ej skäl för sitt epitet. Det känns som ett vanligt hemtrevligt kontor snarare än en läkarmottagning, vilket inte är en tillfällighet.
– Många patienter upplever en obehagskänsla när de befinner sig i en sjukhusmiljö. Det vill vi undvika på vår klinik, som uppfyller alla tekniska och hygieniska krav och som i övrigt har en mysig miljö, poängterar Annika Wolfbrandt, som är en av sjuksköterskorna.

Förutom Annika arbetar också sjuksköterskan Susanne Malmros-Lindholm och hjärtkärlkirurgen Gunnar Svensson på Swedish Vein Clinic. De är alla verksamma sedan slutet på 80-talet och fortfarande aktiva i Göteborg.

Gunnar Svensson är disputerad överläkare och docent på Thorax/hjärtkirurgiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förutom att utföra hjärtoperationer behandlar han även åderbråck med laserteknik.
– Det är en metod som är betydligt mindre invasiv än traditionell behandling. Den kräver bland annat endast lokalbedövning vilket gör att konvalescensen är i det närmaste obefintlig, berättar han.

En patient kan i praktiken arbeta som vanligt och ha ett normalt liv dagen efter ingreppet. Endast några få försiktighetsåtgärder bör efterföljas de första dagarna, som att undvika bad och använda stödstrumpor. Uppföljningskontroll sker normalt först efter ett par månader.

Grundarna till Swedish Vein Clinic är måna om att poängtera att det inte är fråga om skönhetsoperationer.
– Visst kan man göra ingrepp för att dölja ådror som uppfattas som fula, men vi behandlar den bakomliggande orsaken, säger Gunnar Svensson.
Åderbråck är en åkomma där klaffarna i blodkärlen, som hindrar blodet att rinna åt fel håll, inte fungerar korrekt. Blodet samlas i benen och ådrorna töjs ut. Det leder till att kärlen buktar ut och kurvar sig och blir synliga på hudytan. Förutom de estetiska konsekvenserna kan patienten uppleva besvär som svullnad, tyngdkänsla och ömhet i benen, samt värk och kramp. Med tiden kan huden bli hård och läderartad och man kan även få sår, som inte läker ordentligt om inte den bakomvarande åkomman behandlas.
– Genom lasertekniken behöver vi bara introducera en tunn kateter in i blodkärlet under huden, med vilken vi stänger de blodkärl som inte fungerar, förklarar Gunnar Svensson.

Ett besök på Swedish Vein Clinic börjar normalt med en konsultation med hjärtkärlkirurg, som genom bland annat ultraljud gör en bedömning av den enskilde patienten. Denna får sedan rekommendationer om eventuellt behov av ingrepp, vilket normalt inte tar mer än en timme.

Mer information: http://www.swedishveinclinic.com

SK-tv: