2017-05-04 16:56:29
Svarar på min egen fråga, ja det kan man så länge kontraktet gått ut annars kan det bli tal om skadestånd.
SK
2017-05-04 20:44:00
Det normala är att man kan ångra sig ända fram till skrivandet hos en Notario. Ångrar sig säljaren skall handpenningen återbetalas x 2. Ångrar sig köparen förlorar han/hon/dom sin handpenning.
Så svaret är ja.
Gunnar