2017-10-06 12:26:34
Angående bankkontot, om båda föräldrarna har fullmakt på minderårigs bankkonto där båda måste skriva under för att utföra transaktioner måste båda föräldrarna vara överens om överföring av kapital. Det beror alltså på vem som har fullmakt och hur den är utformad.
Man bör vara resident i det land man spenderar mer än 6 månader om året.
Marie Berggren, Agent Banco Sabadell