2017-03-28 10:15:52
Jag har hunnit få svar från annat håll. Skriver det här då det kanske kan vara till nytta för någon annan.
2017 bli mitt första år som skattepliktig i Spanien, dvs då jag bor här mer än halva året. Såväl inkomster som tillgångar ska redovisas efteråt, dvs 2018. Jag behöver alltså inte göra något nu.
Katarina