En omfattande studie om framtidens pensionärer och pensioner visar att situationen i Spanien kommer att vara betydligt sämre än i många andra välbeställda länder. Anledningen är bland annat att de spanska pensionerna är mycket mer inkomstbaserade än andra länders. Medan den förvärvade inkomsten i genomsnitt står för två tredjedelar av den framtida pensionen är relationen i Spanien nästan hundra procent. Mot bakgrund av den sjunkande medelinkomsten i landet innebär det att de spanska pensionärerna kommer att lyfta mindre ersättning än i de flesta andra industriländerna.

En annan förvärrande omständighet som anges i rapporten är att de spanska ungdomarna kommer allt senare in i arbetslivet, vilket ytterligare förvärrar deras framtida pensionsvillkor.