Antalet registrerade arbetslösa ökade i oktober med 56 844 personer, av vilka 14 698 bor i Katalonien. Ökningen i regionen var på 3,67 procent, vilket är dubbelt så högt som riksgenomsnittet. Orsaken uppges vara den stora oron på grund av självständighetsanspråken, som bland annat orsakat en minskning av turistsektorns omsättning i Katalonien i oktober på omkring 30 procent.

Trots den stigande arbetslösheten ökade antalet registrerade hos försäkringskassan, med 94 368. Därmed fanns per 1 november sammanlagt 18,4 miljoner inskrivna hos Seguridad Social.