Sedan årsskiftet har elpriserna stigit med tolv procent och priset på gas med upp till 4,5 procent. Orsaken uppges bland annat vara ogynnsamt klimat, som bristande vattentillgångar.

För att förhindra en ny kraftig prisstegring under vintern förbereder regeringen flera initiativ. Det handlar bland annat om att tvinga de ledande elbolagen Endesa och Gas Natural att öka sina gasdepåer samt utbudet av gas till marknaden. Dessutom ska grossisternas elpriser regleras i ännu större utsträckning.