Den så kallade reservfonden för pensionerna är slut. Den kom att uppgå till 70,5 miljarder euro i slutet av 2010 men har successivt sjunkit med anledning av krisen. Vid årsskiftet hade Seguridad Social ett underskott på 176 miljoner euro.

Det är inte första gången som Försäkringskassan står på minus. Det gjorde den även mellan 1996 och 2002, när underskottet som mest var på elva miljarder euro.