Den reviderade siffran är 0,1 procentenheter lägre än den preliminära, som presenterades vid årsskiftet. Det innebär marginellt andrum för både pensionärer och offentliganställda, vars inkomsthöjningar i år åter understiger inflationen. Pensionerna höjs med endast 0,25 procent medan de offentliganställda har lovats en löneökning på en procent.

Generalprisindex förblev oförändrat i december. Då bränslepriserna steg kraftigt sista månaden 2016 innebar det att inflationen på årsbasis föll från 1,7 procent i november till 1,1 procent i december. Det var i sin tur den lägsta nivån på hela 2017, efter att inflationen i januari legat på tre procent.