Det rör sig om CaixaBank, Santander, BBVA samt Sabadell, som befinns ha manipulerat marknadsvärdet på derivat, för att lura sina kunder. Bankerna uppgav att avkastningen styrdes av marknaden, när de i verkligheten tillsammans manipulerade räntorna till sin fördel.

Konkurrensverket finner förfarandet vara av mycket allvarligt slag och har därför bötfällt bankerna med motsvarade tio procent av omsättningen på de derivat som sålts. Det innebär en sammanlagd bot på 91 miljoner euro, av vilka CaixaBank tvingas betala 31,8 miljoner, Santander 23,9 miljoner, BBVA 19,8 miljoner samt Sabadell 15,5 miljoner.