2017-04-04 23:27:29
Hej,
Om du inte är resident men ändå förbrukar el > 183 dagar/år kan ju skattemyndigheten undra om du ibland hyr ut boendet och be dig redovisa ev. överskott, då behöver du kanske förklara dig!
Om du trovärdigt (ett ”0-kontrakt” styrker knappast) hävdar att du ibland låter släktingar eller vänner låna din bostad torde ärendet bordläggas!
Arroyo