Parken ligger vid Plaza de Toros och har kostat 354 000 euro att uppföra och ska hålla öppet 10-22 varje dag till och med september, eller eventuellt även en bit in oktober.
Parken rymmer även tre andra lekområden utan vatten och är på sammanlagt 2 800 kvadratmeter. Vattensystemet har en egen rengöringsanläggning.